33 829 75 90

Znajdź nas na:

Technologia Przetwarzania Odpadów

Zakład został oddany do użytku w maju 2012r. w sposób kompleksowy i optymalny zagospodarowuje odpady z obszaru zamieszkałego przez około 270 tys. mieszkańców. Nowy Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej przetwarza odpady, odzyskuje surowce wtórne oraz unieszkodliwia na składowisku pozostałości poprocesowe.

Co dzieje się z odpadami, które trafiają do ZGO?

W pierwszej kolejności, w budynku wagowym, są one ważone i ewidencjonowane,
a następnie kierowane do odpowiednich miejsc w Zakładzie w celu poddania ich odpowiednim procesom:

                 
WAGA                                                                                        SORTOWNIA

Sortownia

Jedną z integralnych części Zakładu stanowi zautomatyzowana Sortownia. Strumień odpadów trafia na ciąg wyspecjalizowanych separatorów, dzięki którym możliwe jest wydzielenie kilkunastu frakcji surowców wtórnych, a tym samym otrzymanie wymaganych przepisami prawa poziomów odzysku. Ze strumienia odpadów , które trafiają do sortowni zapewniony jest odzysk takich surowców jak papier, karton, folia, PET z podziałem na kolory, opakowania wielomateriałowe typu Tetra Pack, żelazo, aluminium, tworzywa sztuczne takie jak PP, PE, PS, HDPE.

Sortownia odpadów o przepustowości 70 000 Mg/rok w systemie dwuzmianowym jest wyposażona w linię technologiczną przystosowaną do segregacji odpadów suchych , komunalnych zmieszanych jak i doczyszczania zebranych selektywnie. Linia składa się m.in. z:
 

 • rozrywarki do worków, której zadaniem jest rozerwanie worków i uwolnieniw ich zawatości bezpośrednio na automatyczną linię,
 • kabiny wstępnej segregacji, gdzie wybierane jest szkło oraz duże przedmioty mogące zakłócić działanie linii technologicznych,
 • sita bębnowego, rozdzielającego odpady na 3 frakcje (0-80mm, zawierająca odpady biodegradowalne, która kierowana jest do kompostowni, 80-300mm, zawierającą surowce o charakterze wtórnym, które kierowane są na ciąg separatorów elektrycznych oraz frakcję powyżej 300mm, która zawiera przede wszystkim duże fragmenty materiałów foliowych).
 • 7 separatorów optopneumatycznych które w automatyczny sposób sortują: tworzywa sztuczne (PET biały, niebieski i zielony, PE/PP, folię) papier, kartoniki oraz frakcję wysokoenergetyczną do produkcji paliwa RDF.
 • separatowa balistycznego, który rozdziela frakcję na lekką (np. folię) oraz cięzką (PET, PP, HDPE, PS, opakowania wielomateriałowe).
 • separatora metali Fe oraz metali ALU dzięki którym na linii odzyskuje się metale żelazne i nieżelazne,
 • kabiny doczyszczającej,
 • prasy belującej

Linia do sortowania szkła

W 2016 roku uruchomiona została linia do sortowania szkła. Dzięki zastosowaniu linii możliwe jest segregowanie szkła opakowaniowego na szkło transparentne oraz kolorowe oraz doczyszczenie z licznych wtrąceń dostarczonego szkła.

Kompostownia

Kolejnym ważnym ogniwem zakładu jest Kompostownia. Na halę przyjęcia odpadów biodegradowalnych trafiają odpady mokre oraz selektywnie zebrane odpady zielone, które po przejściu przez kabinę wstępnej segregacji, gdzie wyciągane są z nich odpady niepożądane tj. folia, tworzywa, szkło i inne, poddawane są tlenowemu procesowi rozkładu, który dzieli się na dwa procesy. Pierwszy to intensywny, trwający około 4 tygodnie, zautomatyzowany proces kompostowania w 15 zamkniętych bioreaktorach z dwustopniowym oczyszczaniem powietrza poprocesowego.

Drugi to proces dojrzewania w systemie pryzmowym  w hermetycznie zamkniętej hali dojrzewania kompostu. Kompostownia odpadów biodegradowalnych posiada możliwości techniczne na poziomie 28 000 Mg/rok. Procesowi kompostowania podlegają zarówno odpady mokre, frakcja 0-80 z procesu sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, jak i odpady zielone zebrane w sposób selektywny. Powietrze poprocesowe z procesu kompostowania jest ujmowane i oczyszczane dwustopniowo: na płuczce i filtrze biologicznym, co służy neutralizacji uciążliwych zapachów towarzyszących temu procesowi  KOMPOSTOWNIA

Pozostałe instalacje:

 1. Stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 2 400 Mg/rok.
 2. Stanowisko kruszenia i przetwarzania odpadów budowlanych o przepustowości3 700 Mg/rok.
 3. Magazyn dla odpadów niebezpiecznych wysegregowanych.
 4. Magazyn surowców wtórnych wydzielonych w sortowni.

Składowisko

Na terenie zakładu znajduje się stare składowisko, które było eksploatowane od lat 60 –tych XX w. Zostało ono zamknięte i poddane rekultywacji w 2010 roku. Celem tych prac było ograniczenie przedostawania się wód opadowych do bryły składowiska, tym samym ograniczenie strumienia odcieków ze zrekultywowanego składowiska. Zabezpieczono także środowisko zewnętrzne od składowanych odpadów, zapobiegając i likwidując negatywne oddziaływanie, jak: emisja lekkich frakcji, grzybów, zarazków. Powstający gaz wysypiskowy wewnątrz składowiska jest ujmowany poprzez system studni i wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej.

Nowe składowisko składa się z dwóch sektorów. Pierwszy sektor Jest to miejsce, w którym znajdują się odpady z terenu Bielska-Białej, które trafiały tam od 2003 do połowy 2010 roku. W tamtym czasie do bielskiego zakładu przyjeżdżały zmieszane odpady komunalne i praktycznie wszystkie deponowane były w odpowiedniej kwaterze tego składowiska. Nie było wtedy mowy o pozyskiwaniu surowców wtórnych, gdyż na terenie zakładu nie istniały odpowiednie instalacje do segregacji odpadów. Obecnie na tym terenie została przeprowadzona rekultywacja polegająca na odpowiednim ukształtowaniu bryły składowiska i przykryciu jej grubą , pół metrową warstwą ziemi.

Drugi sektor nowego składowiska został oddany do eksploatacji w 2010 r. Jest on wyposażony w system zabezpieczeń chroniących przed zanieczyszczeniami gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych. W nowym sektorze deponowane są odpady niepodlegające odzyskowi w żadnym z procesów technologicznych.

              

PODCZYSZCZALNIA                                                                SKŁADOWISKO

Podczyszczalnia

Podczyszczalnia jest instalacją znajdującą się na północ od eksploatowanej części składowiska. Celem jej jest odbiów odcieków z obu kwater składowiska oraz podczyszczenie ich do parametrów pozwalających na odpływ kanalizacją komunalną. Technologia oparta jest na procesach biologicznych (nitryfikacja oraz denitryfikacja) wraz z wykorzystaniem technologii MBR (zewnętrzny układ membranowy służący do odseparowywania osadu czynnego).

Wirtualna mapa zakładu:

Kliknij na oznaczone obszary i dowiedz się więcej.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

ico zamknij
Zamknij